fbpx

Blog

Yatırımcıların yeni adresi Kuzey Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs’ın yatırımcılar için oluşturduğu birçok teşvik ve destek programını yatırımcıların rotasını Kuzey Kıbrıs’a çevirmesini sağladı.

Yılın neredeyse 12 ayı güneşten faydalanılabilen, ılıman iklimi, güzel sahilleri ve eğlenceli hayatıyla öne çıkan gözde turistik ülkelerden Kuzey Kıbrıs yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yatırım yapanlar kazanıyor!
Doğrudan yatırımcılara sunulan teşvikler ile yapıcı ve destekleyici hükümet politikaları Kuzey Kıbrıs’ı yatırım için büyük bir fırsat haline getiriyor.
Kuzey Kıbrıs’ın küçük ama hızla büyüyen ekonomisi, iş ortamının kalitesi ve hem eğitimli hem kalifiye işgücü anlamındaki verimliliği yatırım planı yapanlar için avantajlı bir ortam sağlıyor. KKTC Devlet Planlama Örgütünün Yatırımcılar İçin Yatırım ve Teşvik Rehberi’ne göre, KKTC yatırım politikasının temel amacı, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, ekonominin rekabet gücünü yükseltmek, potansiyel kaynakları harekete geçirmek, özel teşebbüsün ekonomideki etkinliğini artırmak ve yabancı sermayeyi ülkede yatırım yapmaya özendirmek olarak açıklanıyor.

Devletten yatırımcıya süper teşvik
KKTC’de yatırım yapmak isteyen girişimcilere yerli ya da yabancı yatırımcı olup olmadığına bakılmaksızın, Devlet Planlama Örgütü tarafından teşvik Belgesi veriliyor. Teşvik Belgesi almış girişimci ve yatırımcılara uygulanan teşvikler arasında; Yatırım İndirimi, gümrük vergisi ve fon muafiyeti, makine ve teçhizat alımlarında katma değer vergisi uygulaması, inşaat ruhsatı ile ilgili vergi, harç ve katkı payı muafiyeti, sermaye artırımları ile ilgili pul vergisi indirimi dahil birçok özel teşvikler mevcut.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...